Anatoli Schultz

Mõningaid mõtteid nii ühest kui teisest

 Käesolevas kirjutises püüan algatada diskussiooni meie tulevikuperspektiividest, tegemistest nüüd ja praegu. Kahtlemata oli Ivi Proosi raport süvaanalüüsi mõõtu ettevõtmine, mis ei pruugi ju meile meeldidagi, kuid edasiliikumiseks peame ka tõele silma vaatama.