27. novembril 2015 toimus Tartu Ingeri Majas ettekandepäev: "Etnilisus riikluse rüpes: Läänemersoome rahvad Loode-Venemaal" ja Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolek. Esile tõstetud

27. novembril 2015 toimus Tartu Ingeri Majas ettekandepäev: "Etnilisus riikluse rüpes: Läänemersoome rahvad Loode-Venemaal"  ja Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolek. Üle poole ettekannetest olid seotud just Ingeri regiooni rahvastega- ingerisoomlased, isurid ja vadjalased.

Ettekandepäeva korraldajateks olid TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, Eesti Rahva Muuseum ja Eesti Ingerisoomlaste Liit.

Üritusele registreeris 39 isikut ja saal oli ettekannete kuulajaid täis. Rahvast oli kohale tulnud üle Eesti. Meie seltsidest oli nii Tartu, Tallinna kui Järvamaa seltsidest esindajad kohal.

Peale väga huvitavaid ettekandeid toimus Akadeemilise Ingerimaa Uurimise Seltsi asutamiskoosolek.

Eesti Ingerisoomlaste Liit jääb huviga ootama uue seltsi tegevusi ja me loodame tulevikus nendega heale koostööle.

Jäta kommentaar

tagasi ülest